ריב

הרשויות מגיעות לגישורים רבים בגישור ישראל

וביניהן: משרדי ממשלה, גופים רבים הקשורים למי ממשרדי הממשלה, רשות המיסים, רשות המקרקעין, עיריות רבות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות ועוד ועוד