גישור ישראל

סניפי גישור ישראל

ירושלים

רח' בועז 1
מיקוד: 9350425
טלפון: 02-5661199
פקס: 02-5663355

תל-אביב

דרך בגין 156 - בנין רסיטל קומה 22
מיקוד: 6492108
טלפון: 03-5661133
פקס: 03-5661188

orly@gishur-israel.com