גישור

גישור במקרקעין

המחלוקות בענייני מקרקעין והתמשכותן מייצרות נזקים כספיים ואחרים. מרבית המחלוקות בתחום זה מתאפיינות במאבקים על סכומי כסף משמעותיים עבור כל אחד מהצדדים. סכסוכים כאלו מייצרים נזק רב לשני הצדדים. כמו למשל, בעיות בהתחלה או בהמשך של פרויקט בניה, מדירה אחת ועד לפרויקטים גדולים של כמה מגדלי דירות, וכמו מניעת השכרה של דירה או בניין בגלל היעדר פתרון.

בנוסף, בחלק מהמקרים, בין הצדדים במחלוקת יש קשרי שכנות שניזוקים ומתערערים בשל אי ההסכמות. ההשפעה של סכסוך על איכות החיים ועל הבריאות היא משמעותית.

כאשר שני הצדדים מחליטים לשים סוף לסכסוך וביחד עם המגשר מאתרים את המרב שאפשר להפיק מאותם מקרקעין שבמחלוקת, הם פשוט מוציאים מתוק מעז.