תכני קורס הגישור

בוררות

במקרים בהם הצדדים רוצים להבטיח כי הסכסוך יסתיים יושב המגשר כבורר מכריע. כך במחלוקות מסחריות, במחלוקות בענייני מקרקעין ובמחלוקות בין שותפים, או בעלים משותפים של חברות, מכריע הבורר כשופט פרטי על פי מה שהוצג בפניו ועל פי שיקול דעתו. בדרך זו הצדדים מבטיחים לעצמם כי המחלוקת ביניהם תיפתר במהירות יחסית לחלופות. לעיתים מתחילים הצדדים בגישור ומסכימים שאם לא יגיעו להסכמה יכריע המגשר כבורר. כך הם מבטיחים לעצמם כי המחלוקת תיפתר על ידי צד שלישי מנוסה וניטראלי.